01/2022/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7a/4 w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7a/4 w Katowicach.

Termin realizacji: w terminie do 21.02.2022r. 

Termin składania ofert: do dnia 21.01.2022 r. do godz. 1000

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US