01/2022/RM ZAPYTANIE OFERTOWE-Remont czap murków przy 13 wejściach do klatek schodowych przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Remont czap murków przy 13 wejściach do klatek schodowych  przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83  w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: do dnia 31.03.2022r.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 25.02.2022r. do godz. 10:00
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/2022/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US