01/PK/2022 zapytanie ofertowe (uwaga zmiana) – remont (2szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją firmy VBS ENGINEERING typ BO-52 polegający na ich wymianie na nowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rekuperacją VBW ENGINEERING typ „BO”

UWAGA! ZMIANA OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Remont (2szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją firmy VBS ENGINEERING typ BO-52 polegający na ich wymianie na nowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rekuperacją VBW ENGINEERING typ „BO” lub inne, równoważne o takich samych parametrach jak istniejące, wyposażone w automatykę utrzymania stałego ciśnienia oraz nagrzewnice wodne (niskie parametry) z układem pompowym.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2023 r.
Termin składania ofert: do dnia 29.12.2022 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz oferty”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/PK/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne