01/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 75/7 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 75/7 w Katowicach.

Termin realizacji: 31.03.2021r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02.2021r. do godz. 10:00

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ oferta formularz „ – załącznik nr 1.
Tytuł  e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/2021/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US