01/MH/DI/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – Usunięcie 84 sztuk drzew z terenu działek nr 3462/55, 3464/55, 3465/55 i 3466/55 przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: usunięcie 84 sztuk drzew z terenu działek nr 3462/55, 3464/55, 3465/55 i 3466/55 przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Decyzji nr K/1430/2020 wydanej przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 15 grudnia 2020 roku.

Termin składania ofert : 02.02.2021 r. do godz. 12:00

Termin realizacji: 26.02.2021r. 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik. 

Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/MH/DI/2021, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik – decyzja K.1430.2020
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US

KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O.O. INFORMUJE ,ŻE W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MH/DI/2021 O USUNIĘCIE 84 SZTUK DRZEW Z TERENU DZIAŁEK NR 3462/55, 3464/55, 3465/55 I 3466/55 PRZY UL. PRZYJAZNEJ, DZIAŁKOWEJ I KWIATOWEJ W KATOWICACH WPŁYNĘŁO 16 OFERT. NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ZŁOŻYŁA FIRMA PUHP „PURUS” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH.