01/NS/2020 zapytanie ofertowe – remont opasek betonowych zlokalizowanych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Sławka 34-34b, 40-40b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu opasek betonowych zlokalizowanych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Sławka 34-34b, 40-40b w Katowicach.

Termin realizacji: 30.06.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.02.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 01/NS/2020.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US