02/2022/AK/DI zapytanie ofertowe – Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z raportem dla terenu na którym realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych .

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z raportem dla terenu na którym realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Kosmicznej  w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 27.05.2022 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/2022/AK/DI, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Oświadczenie sankcyjne
  4. Formularz oferty
  5. Oświadczenie ZUS, US