02/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac związanych z budową chodnika o łącznej powierzchni 130 m2 od ul. Szerokiej 17,19,21, 23, 25 do istniejącego miejskiego palcu zabaw przy ul. Marcinkowskiego w Katowicach.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac związanych z budową chodnika o łącznej powierzchni 130 m2 od ul. Szerokiej 17,19,21,23,25 w  Katowicach do istniejącego miejskiego palcu zabaw przy ul. Marcinkowskiego w Katowicach.

Zakres zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego

Termin składania ofert:  25.03.2022 r. do godz. 1000.

Termin realizacji: 03.06.2022 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US