02/MM/2022 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14d/9 w Katowicach- ANULOWANE W ZWIĄZKU Z BŁĘDEM FORMALNYCM W PRZEDMIARZE ROBÓT

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14d/9  w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.05.2022 r. do godz. 10:00- ANULOWANE W ZWIĄZKU Z BŁĘDEM FORMALNYM W PRZEDMIARZE ROBÓT

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/MM/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Przedmiar
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne