02/PŁ/2022 – odmalowanie linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych w garażach przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: odmalowanie linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych w garażach przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b w Katowicach.

Termin realizacji: w terminie od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.

Termin składania ofert: do dnia 31.01.2022 r. do godz. 1000

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/PŁ/2022, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US