02/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – prace związane z modernizacją dźwigów w budynku wielorodzinnym przy ulicy – Marcinkowskiego 2a,2b Marcinkowskiego 4a,4b Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : prace związane z modernizacją dźwigów w budynku wielorodzinnym przy ulicy  – Marcinkowskiego 2a,2b  Marcinkowskiego 4a,4b Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach w zakresie modernizacji układów sterowych w celu połączenia „w grupę – zbiorczość DÓŁ, dźwigów zainstalowanych w jednym budynku, dotychczas pracujących jako osobne urządzenia.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 19.02.2021 r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/2021/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US