02/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wymiana kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt. 2 wraz z automatyką w budynku mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 11a, 13 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wymianę kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt. 2 wraz z automatyką w budynku mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 11a, 13 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 10.00

Termin realizacji: do dnia 30.06.2021r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” – załącznik.   Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US