02/MH/DI/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; projektu przetargowego (wraz z kosztorysami i przedmiarami), na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; projektu przetargowego (wraz z kosztorysami i przedmiarami), na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla ośmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (łącznie 16 lokali mieszkalnych) wraz z infrastrukturą techniczną, garażami, pomieszczeniami gromadzenia odpadów, drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, przy ul. Działkowej, Kwiatowej i Przyjaznej w Katowicach.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w zamkniętej i opisanej kopercie lub formie elektronicznej (sekretariat@tbs.katowice.pl.).
Opis powinien zawierać nazwę przedmiotu zamówienia oraz nr 02/MH/DI/2020 oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Decyzja ustalająca warunki zabudowy
  4. Projekt umowy o prace projektowe
  5. Załącznik nr 3 do umowy o prace projektowe

Zawiadomienie o zaproszeniu do drugiego etapu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty