02/MH/DI/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ośmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą, budynkami garażowymi, budynkami gromadzenia odpadów przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ośmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą, budynkami garażowymi, budynkami gromadzenia odpadów przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach.

Termin składania ofert : 17.08.2021 r. do godz. 10:00

Termin realizacji: wrzesień 2021-październik 2022. 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” – załącznik.

Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/MH/DI/2021, a treść – nazwę przedmiotu  zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. formularz ofertowy
  3. oświadczenie ZUS US
  4. projekt umowy
  5. wykaz wykonanych usług
  6. wykaz osób uczestniczących w realizacji
  7. projekt budowlany budynków mieszkalnych wersja elektroniczna

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ośmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą, budynkami garażowymi, budynkami gromadzenia odpadów przy ul. Działkowej w Katowicach, wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu, wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obiektu oraz instalacji elektrycznej od złącza kablowego do budynków została złożona przez firmę  „INWEST – SERWIS” Krzysztof Popczyk z Zawiercia