02/MH/DI/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla ekologicznego zlokalizowanego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla ekologicznego zlokalizowanego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

Termin realizacji: 31.10.2021 r. w tym do 30.09.2021 r. rozstrzygnięcie konkursu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub na adres mail: sekretariat@tbs.katowice.pl  na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” w tytule podając nr zamówienia 02/MH/DI/2021.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Załącznik nr 2 wykaz usług.
  4. Załącznik nr 3 wykaz osób.