02/NS/2020 zapytanie ofertowe – Odmalowanie miejsc postojowych ograniczonych blokadami parkingowymi zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 26d, 26b w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na odmalowanie miejsc postojowych ograniczonych blokadami parkingowymi zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 26d, 26b w Katowicach.
Termin realizacji: 30.06.2020 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 02/NS/2020.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US