02/WK/DI/2019 zapytanie ofertowe – opracowanie inwentaryzacji drzew i waloryzacji zieleni w obrębie nieruchomości przy ul. Sokołowskiego w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji drzew i waloryzacji zieleni w obrębie nieruchomości przy ul. Sokołowskiego w Katowicach na działkach o numerach ewidencyjnych Nr 217/66 i 875/66.

Termin realizacji: 08.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.04.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach, w tytule podając nr zamówienia 02/WK/DI/2019.

Uwaga!

Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.

Informacja z otwarcia ofert