03/2022/BM zapytanie ofertowe – Prace remontowe dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 9a w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac związanych z wymianą kół linowych na przeciwwadze oraz pod kabiną dźwigu osobowego typ MONOLITO przy ul St. Etienne 9a w Katowicach rok budowy 2002, łącznie 3 sztuki.
Ze względu na mogące wystąpić trudności z zakupem oryginalnych kół linowych, może wystąpić konieczność zwymiarowania istniejących kół linowych (wykonania rysunków technicznych) i zlecenie ich wykonania na zamówienia.
W związku z powyższym przed złożeniem oferty cenowej na wykonanie zamówienia wymagane jest przeprowadzenie wizji w terenie

Termin składania ofert  28.03.2022 r. do godz. 10:00.

Termin realizacji: 30.05.2022 r

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 03/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć zestawienie i wycenę materiału. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US