03/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – konserwacja powłok malarskich bram garażowych zabudowanych przy ul. Dębowej 26 – 26b (7 szt.) oraz przy ul. Szerokiej 21,23,25 (12 szt.) w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: konserwacja powłok malarskich bram garażowych zabudowanych przy ul. Dębowej 26 – 26b (7 szt.) oraz przy ul. Szerokiej 21,23,25 (12 szt.) w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.05.2023 r.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.03.2023 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 03/NS/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne