03/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych i dostarczeniem ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych i dostarczeniem ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach), w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach (cenę należy podać jednostkowo tj. dla 1szt.).

Termin realizacji: do dnia 30.11.2021r.

Termin składania ofert: 02.04.2021r. do godz. 10:00 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy” – załącznik. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 03/2021/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US