03/AK/2019 zapytanie ofertowe – remont świetlika dachowego polegający na wymianie poszycia świetlika z poliwęglanu w budynku mieszkalnym przy ul. St. Etienne 2-2a w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na remont świetlika dachowego polegający na wymianie poszycia świetlika z poliwęglanu w budynku mieszkalnym przy ul. St. Etienne 2-2a w Katowicach.

Termin realizacji: 30.05.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.04.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 03/AK/2019.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US