04/NS/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie dodatkowego odwodnienia terenu przed wejściem do klatek schodowych do budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie dodatkowego odwodnienia terenu przed wejściem do klatek schodowych do budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach

Termin realizacji: od dnia 01.04.- 31.05.2024 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.02.2024 r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 04/NS/2024, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2.  Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne