04/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac związanych z rozbudowę istniejącego palcu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Leopolda 17-17a w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:  wykonanie prac związanych z rozbudowę istniejącego palcu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości  przy budynku Leopolda 17-17a w Katowicach. 

Termin realizacji zamówienia: 22.05.2021r. 

Termin składania ofert  10.04.2021 r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 04/2021/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy  składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 – mapa sytuacyjna
  4. Załącznik nr 3 – plac zabaw 
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Formularz ofertowy
  8. Oświadczenie ZUS_US