05/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b w Katowicach.

Zakres zamówienia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 05.05.2022 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 05/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US