05/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż 84 szt. wieszaków rowerowych przy miejscach postojowych zlokalizowanych w parkingach podziemnych przy ul. Sławka 30 – 30b, 34 – 34b, 40 – 40b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: montaż 84 szt. wieszaków rowerowych przy miejscach postojowych zlokalizowanych w parkingach podziemnych przy ul. Sławka 30 – 30b, 34 – 34b, 40 – 40b w Katowicach.
Termin realizacji: do dnia 31.03.2023 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.03.2023 r. do godz. 12:00
Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 05/NS/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne