05/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. 1-go Maja 95/15 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. 1-go Maja 95/15 w Katowicach

Termin realizacji: 17.07.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 29.06.2020 r. do godz. 10.00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 05/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US