05/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA ODMALOWANIE LINII I NUMERACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : odmalowanie linii i numeracji 67 sztuk miejsc postojowych oraz  7 sztuk miejsc dla osób niepełnosprawnych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83   w Katowicach.

Termin realizacji: 30.09.2021r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2021r. do godz. 10:00

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ oferta formularz „ – załącznik nr 1. Tytuł  e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 05/2021/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US