06/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie nasadzenia 10 sztuk drzew na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 97-95 oraz St. Etienne 9-15a w Katowicach

Zamawiający Katowickie TBS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie nasadzenia 10 sztuk drzew na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 97-95 oraz St. Etienne 9-15a w Katowicach.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.03.2023 r. do godz. 10:00.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz oferty”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne