06/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie nasadzenia 9 szt. drzew na terenie przynależnym do budynku mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 10,12 oraz na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka 26a – d w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie nasadzenia 9 szt. drzew na terenie przynależnym do budynku mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 10,12 oraz na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka 26a – d w Katowicach.
Termin realizacji: do dnia 31.05.2023 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.03.2023 r. do godz. 10:00
Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/NS/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne