06/NS/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE – remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Saint Etienne 2a/6 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Saint Etienne 2A/6 w Katowicach.

Termin realizacji: od dnia 22.03.2024 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.02.2024 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/NS/2024, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne