06/PŁ/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta.
Termin realizacji:
• w okresie wiosennym w dniu 4 kwietnia 2022r., usunięcie trucizny w dniu 25 kwietnia 2022r.,
• w okresie jesiennym w dniu 12 września 2022r., usunięcie trucizny w dniu 3 października 2022r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 28.03.2022r. do godz. 10:00
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/PŁ/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US