06/2019/KK zapytanie ofertowe – wymiana poziomu instalacji zimnej wody (ppoż.) w pomieszczeniach piwnicznych budynku mieszkalnego przy ul. Skowrońskiego 3-3a w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na : wymianę poziomu instalacji zimnej wody (ppoż.) w pomieszczeniach piwnicznych  budynku mieszkalnego przy ul. Skowrońskiego 3-3a w Katowicach zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji : 29.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 06/2019/KK.

Uwaga ! Oferta może być złożona TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US