06/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont bramy wjazdowej na posesje nieruchomości przy ul. 1-go Maja 95-97 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Remont bramy wjazdowej na posesje nieruchomości przy ul. 1-go Maja 95-97 w Katowicach

Termin realizacji: 28.08.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 22.07.2020 r. do godz. 10.00 w tytule podając numer zamówienia 06/2020/BM.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę. Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US