06/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 2b/30 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy  Marcinkowskiego 2b/30 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 21.06.2021 r.

Termin składania ofert 31.05.2020  r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/2021/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US