06/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANÓW WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA NA SYGNAŁ SŁUŻB RATUNKOWYCH ORAZ MODUŁEM OTWIERANIA ZA POMOCĄ GSM NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : dostawę i montaż szlabanów 3 sztuki wraz z systemem automatycznego otwierania na sygnał służb ratunkowych oraz modułem otwierania modułem otwierania za pomocą GSM i awaryjnym podtrzymaniem zasilania szlabanów na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach.

Termin realizacji: 04.10.2021r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 03.09.2021r. do godz. 10:00 

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ oferta formularz „ – załącznik nr 1. Tytuł  e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/2021/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US