06/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OBROKI 43/38 W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Obroki 43/38 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót.
Termin realizacji: do dnia 07.05.2020 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.04.2020 r. do godz. 10:00.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/NS/2020, a treść nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US