07/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – uszczelnienie powierzchni płyty górnego poziomu garażu –przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: prace związane z miejscową naprawą – uszczelnieniem powierzchni płyty górnego poziomu garażu –przy ul. Bohaterów Monte Cassino  2-2i w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót  stanowiącym załącznik do zapytania i wizją w terenie.

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 24.07.2020 r. do godz. 10.00 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 07/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę. Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US