07/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac związanych z modernizacją i budową instalacji monitoringu na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 93 abc, 1-go Maja 95-97.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac związanych z modernizacją i budową instalacji monitoringu poprzez dostawę i montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 93 abc, 1-go Maja 95-97

Termin realizacji: do dnia 15.07.2021 r.

Termin składania ofert 31.05.2020  r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 06/2021/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US