07/NS/2019 zapytanie ofertowe – Remont daszków nad wejściami do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Sławka 30-30b w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont daszków nad wejściami do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Sławka 30-30b  w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 28.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 07/NS/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US