07/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów.

Termin realizacji: do dnia 31.05.2021r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.04.2021r. do godz. 10.00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 07NS/2021, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

 

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US