08/AK/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 34b/28 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 34b/28 w Katowicach.
Termin realizacji: do dnia 15.05.2023 r.
Oferty należy składać w terminie: do dnia 24.04.2023 r. do godz. 10:00
Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 08/AK/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne