08/NS/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż 18 szt. donic (wraz z nasadzeniem roślin) oraz wykonanie nasadzeń na terenach zielonych stanowiących własność KTBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż 18 szt. donic (wraz z nasadzeniem roślin) oraz wykonanie nasadzeń na terenach zielonych stanowiących własność KTBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 30.05.2022 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 08/NS/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne