08/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 5A/16 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 5A/16 w Katowicach.

Termin realizacji: 21.06.2021 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.05.2021r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 08/2021/MSZ, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar robót
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US