08/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14H/5 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14H/55 w Katowicach.

 

Termin realizacji: 08.10.2021r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.09.2021r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul.

Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 08/2021/RM.

UWAGA !  Oferta może być przesłana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres:

sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ oferta formularz „ – załącznik nr 1.

Tytuł  e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 08/2021/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

 0179_001

oferta_formularz-3 (1)

oswiadczenie_ZUS_US-2