08/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – USZCZELNIENIE OKIEN ELEWACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH (WYKONANIE NOWEGO USZCZELNIENIA OD ZEWNĄTRZ NA ŁĄCZENIU OKIEN Z ELEWACJĄ) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. SŁAWKA 28,28C; 30,30B; 34,34B; 38,38A; 40,40B W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: uszczelnienie okien elewacyjnych klatek schodowych (wykonanie nowego uszczelnienia od zewnątrz na łączeniu okien z elewacją) w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 28,28c; 30,30b; 34,34b; 38,38a; 40,40b w Katowicach.
Termin realizacji: do dnia 31.08.2020 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.06.2020 r. do godz. 10:00.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 08/NS/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US