11/2022/BM zapytanie ofertowe – Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Marcinkowskiego 4b/9 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ulicy Marcinkowskiego 4b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 21.11.2022 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,Formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 11/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne