09/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie dodatkowego odwodnienia w stropie parkingu podziemnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: prace związane z wykonaniem dodatkowego odwodnienia w stropie parkingu podziemnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania i wizją w terenie.

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia:  24.07.2020 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 09/2020/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę. Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Ofertę należy składać TYLKO I WYŁĄCZNIE e-mailem.

    1. Zapytanie ofertowe.
    2. Formularz ofertowy
    3. Oświadczenie ZUS_US