09/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE- Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 4B/23 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 4B/23 w Katowicach. 

Termin realizacji zamówienia: 02.07.2021 r.

Termin składania ofert: 16.06.2021 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 09/2021/MSZ , a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS_US