09/NS/2019 zapytanie ofertowe – Remont izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnicy- miejscowe odtworzenie izolacji za pomocą iniekcji w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kominka 1,3; Kubiny 9; Warmińskiej 10,12; Złotej 17a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnicy- miejscowe odtworzenie izolacji za pomocą iniekcji w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kominka 1,3; Kubiny 9; Warmińskiej 10,12; Złotej 17a w Katowicach

Termin realizacji: 28.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 09/NS/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US