09/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT BIEGÓW SCHODOWYCH (MONTAŻ OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH NA BIEGACH SCHODOWYCH) DO PODPIWNICZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 10,12 W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont biegów schodowych (montaż okładziny z płytek gresowych na biegach schodowych) do podpiwniczenia budynku mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 10,12 w Katowicach.
Termin realizacji: do dnia 31.07.2020 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.06.2020 r. do godz. 10:00.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 09/NS/2020, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US